Kristin Solheim

Trykk på cover og du får
høre låtene på CD.
Åpnes i nytt vindu og du
kan lytte til nydelig lovsang
mens du surfer på våre sider...

_______________________

 

 

«Den kristne apostoliske dåpen er ei enkel handling med grensesprengande åndeleg verknad. Dette illustrerte bibelstudiet har som mål å gi nytt lys og djupare forståing av kva Gud gjer i dåpen. Bibelstudiet er ei hjelp til å få svar på fleire av dei spørsmåla mange grunnar på når det gjeld dåp: Kven kan bli døypte? Kva er dåpen si rolle i frelsa? Kva er samanhengen mellom dåp og tilhøyre til den kristne forsamlinga? Rikdommen i dåpen blir granska ut frå vinklingar og deler av Skrifta som ikkje så ofte blir brukt i samanheng med dåp.»

 

 

Bibel 2011

 

Forkynnelse

Podcast Feed

Besøkende

Vi har 24 gjester her nå
 

Få med deg

Ingen hendelser

 


 

Lyst til å lære mer om Gud
Hans plan og Hans kjærlighet
for alle mennesker!
Ta et år på bibelskole
Sjekk ut

 

 

 

 

 

Har du ikke annledning
å studere på heltid
Ta ett nettstudie
Sjekk ut


 

 

 

Anbefalt side
Sjekk ut


 

 

Bibelsiden. No